Alternate Text

ฟูดโปร์ คอมเพรสเซอร์ ออยล์ ซีรี่ส์

Size(s) : 200 LT.

• 19 LT. • 200 LT.

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศคุณภาพพิเศษเหมาะสำหรับใช้ในการหล่อลื่นกระบอกสูบ และอ่างเก็บน้ำมันของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และยังเหมาะสำหรับเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่และแบบใบพัดอีกด้วย  

 

นอกจากนี้ ฟูดโปร์ คอมเพรสเซอร์ ออยล์ ซีรี่ส์ ยังผ่านมาตรฐาน USDA H-1  และข้อกำหนดของ FDA Regulation 178.3570 ซึ่งว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มักเกิดขึ้นและมีโอกาสสัมผัสกับอาหารในขบวนการผลิตอาหาร

 

  •  ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
  •  ช่วยประหยัดพลังงาน
  •  ป้องกันการเกิดฟองได้ดี
  •  ป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นได้ดี
  •  ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก NSF H-1