Alternate Text

เวล-เพล็กซ์ เอ็กซ์เอชดี 2 และ 3

Size(s) : 18KG.

• 18 KG. • 180 KG.

จาระบีเอนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียมและสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในการทนน้ำ หรือการกัดเซาะของน้ำ ทนแรงกด แรงกระแทก และความร้อนได้ดี ป้องกันการเกิดสนิม ช่วยบำรุงรักษาชิ้นส่วนของลูกปืนและเครื่องจักรปลอดจากสารตะกั่ว คลอรีน และสารไนเตรต

  •  ทนต่อการชะล้างจากน้ำได้ดี
  •  ช่วยลดการสึกหรอภายใต้สภาวะที่มีแรงกดกระแทกสูง
  •  ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้ดี
  •  สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี
  •  ให้เสถียรภาพทางกลที่ดี
  •  มีความเสถียรในการเก็บรักษาที่ดี
  •  ไร้สารตะกั่ว สารคลอรีน และสารไนไตรท์
  •  สามารถใช้งานได้ดีในระบบ centralised