Alternate Text

ไฮ-เม็ลท์ 2, 3 และ ไฮ-เม็ลท์ โมลี่ 2

Size(s) : 18KG.

• 18 KG. • 180 KG.

จาระบีคุณภาพสูงที่มีสารอุ้มน้ำมันประเภทดินเหนียว  โดยมีค่าความอ่อนแข็งตามมาตรฐาน NLGI เบอร์ 2 และ 3   และมีค่าความหนืดของน้ำมันเป็น ISO VG 460   ให้สมรรถภาพการใช้งานที่ดีครอบคลุมทั้งงานด้านยานยนต์ และ อุตสาหกรรมงานหนักปานกลาง  โดยเฉพาะกับงานที่มีอุณหภูมิสูง    ไฮ-เม็ลท์  ซีรี่ส์  มีคุณสมบัติต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง  ทนทานต่อการชะล้างจากน้ำ  และต่อต้านการสึกหรอภายใต้สภาวะการทำงานที่ต้องรับภาระสูงและความเร็วต่ำ    ไฮ-เม็ลท์ โมลี่ 2  ประกอบด้วยสารโมลิบดินั่มไดซัลไฟล์ (โมลี่) ที่ช่วยเพิ่มการป้องกันการสึกหรอ  จึงเหมาะสำหรับใช้ในการหล่อลื่น plain bearing และ antifriction bearing ต่างๆ เช่น ในสายพานลำเลียง หรือลูกปืนในเตาเผาที่มีสภาวะการทำงานที่ความเร็วต่ำ และอุณหภูมิสูง หรือภายใต้สภาวะที่มีการหมุนเวียนของอุณหภูมิจากอุณหภูมิปกติไปสู่อุณหภูมิสูง

 

  • ลดการสึกหรอในสภาวะที่อุณหภูมิสูงได้ดี
  • ยืดอายุในการเปลี่ยนถ่าย
  • ให้เสถียรภาพทางกลที่ดี
  • ไร้สารตะกั่ว สารคลอรีน และสารไนไทรท์
  • ทนต่อการชะล้างด้วยน้ำได้ดีเยี่ยม
  • ไม่อ่อนตัว หรือรั่วออกจากลูกปืนได้ง่าย
  • มีเสถียรภาพในการเก็บรักษาที่ดี