Alternate Text

อินด์โปร์ ซินเกียร์ ซีรี่ส์

Size(s) : 200 LT.

• 19 LT. • 200 LT.

น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ 100 % ที่มีสารรับแรงกดสำหรับหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรม  ซึ่งให้ประสิทธิภาพดีเยี่ยมภายใต้สภาวะการใช้งานหนักหน่วงที่มีอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ   รวมทั้งภายใต้สภาวะการใช้งานที่มีภาระสูงหรือมีแรงกดกระแทก ช่วยลดแรงเสียดทานจึงทำให้อุณหภูมิในการทำงานต่ำลงและช่วยประหยัดพลังงาน  ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์    อินด์โปร์  ซินเกียร์  ซีรี่ส์ มีเกรดความหนืดตามมาตรฐาน ISO  68 จนถึง 680 เหมาะสำหรับหล่อลื่นชุดเกียร์ในระบบปิดทุกชนิด และลูกปืนที่มีภาระและความร้อนสูงซึ่งน้ำมันธรรมดาไม่สามารถใช้งานได้ และยังผ่านข้อกำหนดตามมาตรฐานดังนี้ US Steel 224, David Brown SI.53.101 (E), AGMA 9005-D94 และ DIN 51517 Part 3

 

 

  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์
  • ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์
  • ช่วยลดการสูญเสียพลังงาน