Alternate Text

อินโปร์ แอโร่ ซีรีส์

Size(s) : 200 LT.

• 19 LT. • 200 LT.

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศคุณภาพพิเศษ   ผลิตจากน้ำมันแร่ที่มีคุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษที่ไม่มีขี้เถ้า  ไม่ก่อให้เกิดคราบเขม่าและตะกอนที่อุณหภูมิสูง ด้วยเหตุนี้จึงช่วยยืดอายุการใช้งานและเวลาในการบำรุงรักษาของชุดวาล์ว ท่อทางเดินอากาศ และชิ้นส่วนที่สำคัญต่างๆของเครื่องอัดอากาศ   อินโปร์  แอโร่ ซีรี่ส์  มีความหนืดตามมาตรฐาน  ISO 32, 46, 68 และ 100  เหมาะสำหรับใช้ในการหล่อลื่นกระบอกสูบและอ่างเก็บ     น้ำมันของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ  และยังเหมาะสำหรับเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ที่ต้องการน้ำมันแร่  

 

นอกจากนี้ยังผ่านข้อกำหนดตามมาตรฐาน       อุตสาหกรรมดังนี้ DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) และ ISO/OP (DAA, DAB, DAH, DAG)

 

  • ต่อต้านการเกิดคราบเขม่าสะสมได้ดีเยี่ยม
  • ป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
  • ป้องกันการเกิดฟองได้ดีเลิศ
  • ช่วยทำให้วาล์วสะอาด
  • สามารถแยกตัวออกจากน้ำได้ดี
  • สามารถใช้งานได้กับยางสังเคราะห์และธรรมชาติได้