Alternate Text

อินด์โปร์ โพลา เอส 46, 68 และ 100

Size(s) : 200 LT.

• 19 LT. • 200 LT.

น้ำมันสังเคราะห์ประเภท alkylbenzene hydrocabon fluids คุณภาพสูงที่ถูกออกแบบมาใช้สำหรับหล่อลื่นใน คอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น    สามารถผสมกับสารทำความเย็นประเภท fluorocarbon ได้ดีกว่าน้ำมันแร่ทั่วไป ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้งานที่อุณหภูมิต่ำมากๆประมาณ –100 oซ ได้   ช่วยรักษาความสะอาดภายในท่อของ evaporator จึงทำให้มีการถ่ายเทความร้อนที่ดี   สามารถใช้งานกับเครื่องทำความเย็นทั่วไปที่ใช้สารทำความเย็น เช่น R22   เหมาะสำหรับใช้ในการหล่อลื่นกระบอกสูบ และลูกปืนของคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น และเครื่องทำความเย็นอื่นๆที่มีอุณหภูมิในการทำงานที่ต่ำมากๆ    อินด์โปร์  โพลา  เอส 100 เหมาะสำหรับใช้กับคอมเพรสเซอร์ของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบขนาดใหญ่ เนื่องจากทำให้เกิดคราบเขม่าสะสมในปริมาณน้อย

  •  มี Floc Paint ที่ต่ำ
  •  ถ่ายเทความร้อนใน evaporator ได้ดี
  •  มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี
  •  ไม่ทำให้เกิดตะกอน เนื่องจากมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดี
  •  ระเหยเป็นไอได้ยาก ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
  •  มีแนวโน้มในการเกิดฟองต่ำ